رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلیمو گران‌تر از نتفلیکس

فیلیمو گران‌تر از نتفلیکس نسبت هزینه اشتراک به حداقل درآمد نشان می‌دهد، اشتراک فیلیمو تقریبا ۳ برابر نتفلیکس است!

فیلیمو گران‌تر از نتفلیکس

نسبت هزینه اشتراک به حداقل درآمد نشان می‌دهد، اشتراک فیلیمو تقریبا ۳ برابر نتفلیکس است!