رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«نون خ» پر بینند‌ه‌ترین سریال نوروزی

«نون خ» پر بینند‌ه‌ترین سریال نوروزی رییس مرکز تحقیقات صداوسیما: حدود ۸۰ درصد مردم در ایام نوروز مخاطب برنامه‌های رسانه ملی بودند. «نون خ ۳» با ۸۲.۱ درصد مخاطب در میان سریال‌ها و «عصر جدید» با ۷۰.۵ درصد مخاطب در میان ویژه برنامه‌های تحویل سال، حد نصاب بیننده برنامه‌های نوروزی را ارتقاء داده‌اند./ایسنا

«نون خ» پر بینند‌ه‌ترین سریال نوروزی

رییس مرکز تحقیقات صداوسیما:

حدود ۸۰ درصد مردم در ایام نوروز مخاطب برنامه‌های رسانه ملی بودند.

«نون خ ۳» با ۸۲.۱ درصد مخاطب در میان سریال‌ها و «عصر جدید» با ۷۰.۵ درصد مخاطب در میان ویژه برنامه‌های تحویل سال، حد نصاب بیننده برنامه‌های نوروزی را ارتقاء داده‌اند./ایسنا