رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلاب هاوس فیلتر می‌شود؟

کلاب هاوس فیلتر می‌شود؟ منتظری دادستان کل کشور: فیلتر کلاب هاوس در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و هنوز در مورد این مساله تصمیم گیری نشده است.

کلاب هاوس فیلتر می‌شود؟

منتظری دادستان کل کشور:

فیلتر کلاب هاوس در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیست و هنوز در مورد این مساله تصمیم گیری نشده است.