رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر راه و شهرسازی: زمان تعیین نرخ اجاره بها خرداد و اوایل تیر است

وزیر راه و شهرسازی: زمان تعیین نرخ اجاره بها خرداد و اوایل تیر است اسلامی: هنوز هیچ تصمیمی برای تعیین نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است. یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده تا قبض‌های مالیاتی برای آنها صادر شود.

وزیر راه و شهرسازی: زمان تعیین نرخ اجاره بها خرداد و اوایل تیر است

اسلامی: هنوز هیچ تصمیمی برای تعیین نرخ اجاره‌بها گرفته نشده است.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده تا قبض‌های مالیاتی برای آنها صادر شود.