رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد

امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد نشست خبری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در خصوص سربازی: امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد، یک روز کاهش سربازی مساوی با نا امنی مرزها خواهد بود، ۴۰ درصد کمبود سرباز داریم ما به عنوان ستادکل نیروهای مسلح، مجری پرداخت حقوق سربازان هستیم نه تامین کننده آن. با این مشکلات […]

امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد

نشست خبری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در خصوص سربازی:

امکان حذف خدمت سربازی وجود ندارد، یک روز کاهش سربازی مساوی با نا امنی مرزها خواهد بود، ۴۰ درصد کمبود سرباز داریم

ما به عنوان ستادکل نیروهای مسلح، مجری پرداخت حقوق سربازان هستیم نه تامین کننده آن. با این مشکلات اعتباری چگونه غیرکارشناسی حرف از سربازی حرفه ای می زنیم؟

عده‌ای با سو استفاده از سربازی و بدون تخصص و کار کارشناسی، پشت تریبون رفته و وعده‌های غیر قابل تحقق می‌دهند که می‌تواند به امنیت کشور آسیب بزند

نمی‌توان گفت هرکسی که دلش خواست سربازی بیایید و هرکسی خواست نه

نیروهای مسلح به شرط حذف شعار «حذف سربازی» آمادگی تغییر در نحوه اجرای خدمت سربازی را دارد