رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خیز چهارم کرونا حداقل ۲۰ هزار نفر ایرانی را می‌کشد

خیز چهارم کرونا حداقل ۲۰ هزار نفر ایرانی را می‌کشد خیز چهارم کرونا باعث مرگ حداقل ۲۰ هزار نفر و رسیدن تعداد روزانه مرگ به بالای ۶۰۰ نفر خواهد شد. سمت راست نمودار را ببینید: آمار بستری در خیز چهارم کرونا با چنان سرعتی در حال افزایش است که نظیر آن را هیچ‌وقت تجربه نکرده‌ایم. […]

خیز چهارم کرونا حداقل ۲۰ هزار نفر ایرانی را می‌کشد

خیز چهارم کرونا باعث مرگ حداقل ۲۰ هزار نفر و رسیدن تعداد روزانه مرگ به بالای ۶۰۰ نفر خواهد شد.

سمت راست نمودار را ببینید: آمار بستری در خیز چهارم کرونا با چنان سرعتی در حال افزایش است که نظیر آن را هیچ‌وقت تجربه نکرده‌ایم.

منبع: مرکز بهداشت و سلامت کشور