رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی

جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی دادستان کل کشور: جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی نیز باید مورد توجه باشد. ضرورتی ندارد آنجا که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده فردی را بازداشت کنیم بلکه می توان با قرارهای متناسب فرد را تحت اختیار قرار داد. البته تا […]

جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی

دادستان کل کشور:

جلوگیری از بازداشت های غیرضروری بویژه در شرایط کرونایی نیز باید مورد توجه باشد.

ضرورتی ندارد آنجا که قانون ما را ملزم به بازداشت نکرده فردی را بازداشت کنیم بلکه می توان با قرارهای متناسب فرد را تحت اختیار قرار داد.

البته تا جایی که فرد متهم برای جامعه خطر نداشته باشد، همچنین باید تلاش کرد دعاوی ابتدا با صلح و سازش به پایان برسد، هرچه پرونده های قضایی کمتر باشند هزینه‌های کمتری برای جامعه و مردم و دستگاه قضا در پی خواهد داشت.