رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمایت گروسی از مذاکرات وین

حمایت گروسی از مذاکرات وین رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: تبادل نظری به موقع با رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران داشتم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کار خود ادامه می‌دهد و آمادگی دارد از جایگاه فنی بی‌طرفانه خود، از رایزنی‌های در جریان حمایت کند.

حمایت گروسی از مذاکرات وین

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

تبادل نظری به موقع با رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران داشتم.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کار خود ادامه می‌دهد و آمادگی دارد از جایگاه فنی بی‌طرفانه خود، از رایزنی‌های در جریان حمایت کند.