رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت‌وگوی دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا درباره برجام

گفت‌وگوی دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا درباره برجام نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین اعلام کرد که گفت‌وگویی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درخصوص برجام داشته است.

گفت‌وگوی دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا درباره برجام

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین اعلام کرد که گفت‌وگویی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درخصوص برجام داشته است.