رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت آمریکا با بازگشت به معاهده آسمان‌های باز

مخالفت آمریکا با بازگشت به معاهده آسمان‌های باز دولت آمریکا به ریاست جو بایدن به متحدان خود اعلام کرد با بازگشت به توافق آسمان‌های باز با روسیه مخالف است و هشدار داد که بازگشت به این معاهده «پیامی نادرست» به روسیه ارسال می‌کند.

مخالفت آمریکا با بازگشت به معاهده آسمان‌های باز

دولت آمریکا به ریاست جو بایدن به متحدان خود اعلام کرد با بازگشت به توافق آسمان‌های باز با روسیه مخالف است و هشدار داد که بازگشت به این معاهده «پیامی نادرست» به روسیه ارسال می‌کند.