رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای برخی مناطق قرمز کرونایی

پیشنهاد وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای برخی مناطق قرمز کرونایی علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: خبری تحت عنوان اطلاعیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای مناطق قرمز و پیش‌بینی مرگ روزانه ۶۰۰ نفر در هفته‌های آتی منتشر شده بود که صحت نداشته و اطلاعیه‌ای در این مورد صادر نشده […]

پیشنهاد وزیر بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای برخی مناطق قرمز کرونایی

علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

خبری تحت عنوان اطلاعیه معاونت بهداشت وزارت بهداشت برای تعطیلی دو هفته‌ای مناطق قرمز و پیش‌بینی مرگ روزانه ۶۰۰ نفر در هفته‌های آتی منتشر شده بود که صحت نداشته و اطلاعیه‌ای در این مورد صادر نشده است.

ظرف روزهای گذشته، مکاتبه وزیر بهداشت با ستاد ملی کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو یا چندهفته‌ای برخی مناطق انجام شده است.