رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میدل‌ایست آی: آمریکا با خروج زمان‌بندی‌شده از خاک عراق موافقت کرده است

میدل‌ایست آی: آمریکا با خروج زمان‌بندی‌شده از خاک عراق موافقت کرده است یک مذاکره‌کننده عراقی گفت، بغداد و واشنگتن درخصوص خروج نیروهای خارجی از عراق و محدود شدن نقش این نیروها به تعلیمات و پشتیبانی به توافق رسیدند.

میدل‌ایست آی: آمریکا با خروج زمان‌بندی‌شده از خاک عراق موافقت کرده است

یک مذاکره‌کننده عراقی گفت، بغداد و واشنگتن درخصوص خروج نیروهای خارجی از عراق و محدود شدن نقش این نیروها به تعلیمات و پشتیبانی به توافق رسیدند.