رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فیلتر کلاب هاوس تکذیب شد

فیلتر کلاب هاوس تکذیب شد سید جمال هادیان، رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی خبر فیلتر شدن کلاب هاوس را تکذیب کرد و گفت تنها اختلالی از سمت یکی از اوپراتور های همراه در دسترسی به این اپلیکیشن پیش آمده است

فیلتر کلاب هاوس تکذیب شد

سید جمال هادیان، رییس روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتی خبر فیلتر شدن کلاب هاوس را تکذیب کرد و گفت تنها اختلالی از سمت یکی از اوپراتور های همراه در دسترسی به این اپلیکیشن پیش آمده است