رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش یک نماینده مجلس در رابطه با اختلال کلاب هاوس

واکنش یک نماینده مجلس در رابطه با اختلال کلاب هاوس مجتبی توانگر در توئیتر نوشت: دستور جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان دولت محرمانه شده‌اند. همین امر موجب شد تا دولت از تصمیماتی که خود آمر آن بوده برای جهت دهی به افکار عمومی بهره‌برداری کند

واکنش یک نماینده مجلس در رابطه با اختلال کلاب هاوس

مجتبی توانگر در توئیتر نوشت: دستور جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان دولت محرمانه شده‌اند. همین امر موجب شد تا دولت از تصمیماتی که خود آمر آن بوده برای جهت دهی به افکار عمومی بهره‌برداری کند