رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون وزیر راه: مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن می‌رود

معاون وزیر راه: مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن می‌رود معاون وزیر راه: هر مالیاتی که از خانه‌های بدون سکه اخذ شود به صندوق ملی مسکن می‌رود و به پرداخت تسهیلات برای مسکن گروه‌های کم درآمد اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر راه: مالیات خانه‌های خالی به صندوق ملی مسکن می‌رود

معاون وزیر راه: هر مالیاتی که از خانه‌های بدون سکه اخذ شود به صندوق ملی مسکن می‌رود و به پرداخت تسهیلات برای مسکن گروه‌های کم درآمد اختصاص می‌یابد.