رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خطیب‌زاده: نیازی به مذاکره با امریکا نیست.

خطیب‌زاده: نیازی به مذاکره با امریکا نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه CNN: روند مذاکرات در وین در مسیر درستی قرار گرفته است و گروه ۴+۱ اقدامات مثبتی را در در پیش گرفتند، مذاکرات وین نشان داد که حصول پیشرفت امکانپذیر است. جریان مثبتی که گروه ۱+۴ در مذاکرات وین به وجود […]

خطیب‌زاده: نیازی به مذاکره با امریکا نیست.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در مصاحبه با شبکه CNN:

روند مذاکرات در وین در مسیر درستی قرار گرفته است و گروه ۴+۱ اقدامات مثبتی را در در پیش گرفتند، مذاکرات وین نشان داد که حصول پیشرفت امکانپذیر است.

جریان مثبتی که گروه ۱+۴ در مذاکرات وین به وجود آورد، در صورت آمادگی آمریکا برای عمل به تعهداتش ذیل برجام، قابل حفظ است.