رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه وزیر بهداشت برای توزیع و پوشش بیمه ای داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر

نامه وزیر بهداشت برای توزیع و پوشش بیمه ای داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر سعید نمکی وزیر بهداشت به روسای سازمان غذا و دارو، بیمه سلامت و تامین اجتماعی: مصرف داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر باید منطبق با پروتکل ها بوده و نسخه نویسی نیز توسط پزشکان متخصص عفونی و ریه یا پزشکان عمومی آشنا به پروتکل […]

نامه وزیر بهداشت برای توزیع و پوشش بیمه ای داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر

سعید نمکی وزیر بهداشت به روسای سازمان غذا و دارو، بیمه سلامت و تامین اجتماعی:

مصرف داروهای فاویپیراویر و رمدسیویر باید منطبق با پروتکل ها بوده و نسخه نویسی نیز توسط پزشکان متخصص عفونی و ریه یا پزشکان عمومی آشنا به پروتکل ها و مورد تائید معاونان درمان و بهداشت دانشگاه ها صورت گیرد.

داروخانه های منتخب مکلف به ثبت موارد با ذکر تعداد دارو، نام بیمار و پزشک معالج در سامانه TTAC هستند.

پوشش بیمه ای این داروها در درمان سرپایی مورد توجه قرار گیرد. بی تردید درمان در روزهای اول به شدت بار بیمارستان ها و هزینه های سنگین مرتبط با این بیماران را خواهد کاست.