رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق ناظران شرعی مرغ برای واردات از ترکیه ماهیانه ۲۵۰۰ یورو یعنی بیش از ۷۰ میلیون تومان

حقوق ناظران شرعی مرغ برای واردات از ترکیه ماهیانه ۲۵۰۰ یورو یعنی بیش از ۷۰ میلیون تومان هزینه اسکان و پذیرایی و .. هم جداگانه پرداخت می شود/فارس

حقوق ناظران شرعی مرغ برای واردات از ترکیه ماهیانه ۲۵۰۰ یورو یعنی بیش از ۷۰ میلیون تومان

هزینه اسکان و پذیرایی و .. هم جداگانه پرداخت می شود/فارس