رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراوانی ابتلاء مجدد به کرونا/ایمنی مبتلایان ۳ تا ۶ ماه است

فراوانی ابتلاء مجدد به کرونا/ایمنی مبتلایان ۳ تا ۶ ماه است رئیس بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد: باتوجه به اینکه ویروس کرونا پدیده‌ای ناشناخته و جدید است و طبق روال طبیعی بیماری، افرادی که مبتلا به کرونا شده‌اند، نباید مجددا درگیر این ویروس شوند، اما ما با موارد ابتلاء مجدد به این ویروس بسیار […]

فراوانی ابتلاء مجدد به کرونا/ایمنی مبتلایان ۳ تا ۶ ماه است

رئیس بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد:

باتوجه به اینکه ویروس کرونا پدیده‌ای ناشناخته و جدید است و طبق روال طبیعی بیماری، افرادی که مبتلا به کرونا شده‌اند، نباید مجددا درگیر این ویروس شوند، اما ما با موارد ابتلاء مجدد به این ویروس بسیار مواجه بوده‌ایم.

افرادی که مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند، در یک بازه سه تا ۶ ماه ایمنی در برابر ویروس دارند.