رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وندی شرمن معاون وزارت امورخارجه آمریکا شد

وندی شرمن معاون وزارت امورخارجه آمریکا شد اعضای سنا با ۵۶ رای موافق در برابر ۴۲ رای مخالف «وندی شرمن» معاون سیاسی وزیر امورخارجه دولت اوباما را به عنوان معاون وزارت امورخارجه آمریکا برگزیدند.

وندی شرمن معاون وزارت امورخارجه آمریکا شد

اعضای سنا با ۵۶ رای موافق در برابر ۴۲ رای مخالف «وندی شرمن» معاون سیاسی وزیر امورخارجه دولت اوباما را به عنوان معاون وزارت امورخارجه آمریکا برگزیدند.