رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثربخشی واکسن مدرنا تا ۶ ماه ادامه دارد

اثربخشی واکسن مدرنا تا ۶ ماه ادامه دارد داده‌های به روز شده از آزمایش بالینی فاز سوم مدرنا نشان داد، این واکسن ۹۰ درصد در جلوگیری از عفونت کووید ۱۹ شش ماه پس از دوز دوم موثر بود.

اثربخشی واکسن مدرنا تا ۶ ماه ادامه دارد

داده‌های به روز شده از آزمایش بالینی فاز سوم مدرنا نشان داد، این واکسن ۹۰ درصد در جلوگیری از عفونت کووید ۱۹ شش ماه پس از دوز دوم موثر بود.