رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خاتمی: نمی‌توان انتخابات به هر شکل و شیوه را عین مردمسالاری دانست

خاتمی: نمی‌توان انتخابات به هر شکل و شیوه را عین مردمسالاری دانست سید محمد خاتمی در پیامی به چهارمین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش دینی: زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور و ملتند به دلایل و اسباب تاریخی و اجتماعی و کژتابی‌های فرهنگی و ذهنی دارای مشکلات مضاعف‌اند بارها گفته‌ام و تکرار می‌کنم […]

خاتمی: نمی‌توان انتخابات به هر شکل و شیوه را عین مردمسالاری دانست

سید محمد خاتمی در پیامی به چهارمین کنگره جمعیت زنان مسلمان نواندیش دینی:

زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور و ملتند به دلایل و اسباب تاریخی و اجتماعی و کژتابی‌های فرهنگی و ذهنی دارای مشکلات مضاعف‌اند

بارها گفته‌ام و تکرار می‌کنم که برای جامعه ما و جوامعی مانند ما بلکه به یک معنی برای بشریت و تاریخ استبداد و استبداد زدگی عامل نگونساری بوده است.نمی توان انتخابات به هر شکل و شیوه را عین مردم سالاری دانست.

مردم آگاه و رشید نیاز به قیم ندارند.نظارت بر آن (انتخابات) که امری لازم است به هیچ وجه نباید منافی حق انتخاب مردم و به صورت اعمال قیمومیت بر آنان باشد.

فعلاً در مورد انتخابات شوراها اولاً عدم استقبال از نامزدی در انتخابات که در پاره‌ای موارد حتی تعداد نامزدها برابر تعداد اعضای شورا نیست نشانه روشنی است بر دلسردی جامع هم در رای دهندگان و هم رای گیرندگان

دولت محترم اگر نه صددرصد می‌توانست و می‌تواند به گونه‌ای دیگر عمل کند