رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولیانوف: گفت‌وگوهای احیای برجام، وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شد

اولیانوف: گفت‌وگوهای احیای برجام، وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شد نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه هنوز با راهکارهای عملی جهت احیای توافق هسته‌ای ایران فاصله هست، اما گفت که گفت‌وگوهای احیای برجام در وین به مرحله تهیه پیش‌نویس وارد شده است.

اولیانوف: گفت‌وگوهای احیای برجام، وارد مرحله تهیه پیش‌نویس شد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با بیان اینکه هنوز با راهکارهای عملی جهت احیای توافق هسته‌ای ایران فاصله هست، اما گفت که گفت‌وگوهای احیای برجام در وین به مرحله تهیه پیش‌نویس وارد شده است.