رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونا را به زحمت تهیه کردیم / تزریق خارج از ضابطه به مراجع قضایی معرفی می‌شود

واکسن کرونا را به زحمت تهیه کردیم / تزریق خارج از ضابطه به مراجع قضایی معرفی می‌شود وزیر بهداشت: واکسن کووید ۱۹ را به زحمت در این اوضاع بحرانی تهیه کرده‌ایم که به افراد بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون کووید۱۹ تزریق شود و هر یک مورد اگر خارج از ضابطه باشد، حتما مورد بازخواست […]

واکسن کرونا را به زحمت تهیه کردیم / تزریق خارج از ضابطه به مراجع قضایی معرفی می‌شود

وزیر بهداشت: واکسن کووید ۱۹ را به زحمت در این اوضاع بحرانی تهیه کرده‌ایم که به افراد بر اساس اولویت‌های سند ملی واکسیناسیون کووید۱۹ تزریق شود و هر یک مورد اگر خارج از ضابطه باشد، حتما مورد بازخواست و معرفی به مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.

در اوج پیک قبلی حدود ۲۳ هزار بیمار داشتیم، اما امروز از مرز ۴۴ هزار بیمار رد می‌شویم، آن هم در روزهایی که در اوج پیک بیماری نیستیم./ ایسنا