رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز دومین سهمیه بنزین ۱۴۰۰، امشب

واریز دومین سهمیه بنزین ۱۴۰۰، امشب کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت ماه خودروهای شخصی ساعت صفر بامداد چهارشنبه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.

واریز دومین سهمیه بنزین ۱۴۰۰، امشب

کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اردیبهشت ماه خودروهای شخصی ساعت صفر بامداد چهارشنبه در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.