رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با فوت ۲ پاکبان

توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با فوت ۲ پاکبان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: علت فوت پاکبان مشهدی پس از دریافت واکسن در حال بررسی است. یکی از پاکبانان بر اثر تصادف فوت کرده است و هنوز علت دقیق فوت پاکبان دیگر مشخص نیست و در حال بررسی موضوع هستیم.

توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با فوت ۲ پاکبان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

علت فوت پاکبان مشهدی پس از دریافت واکسن در حال بررسی است.

یکی از پاکبانان بر اثر تصادف فوت کرده است و هنوز علت دقیق فوت پاکبان دیگر مشخص نیست و در حال بررسی موضوع هستیم.