رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوپرلیگ تعلیق شد

سوپرلیگ تعلیق شد با کناره گیری باشگاه های انگلیسی رقابت های سوپر لیگ فوتبال اروپا تعلیق شد اما هنوز لغو رسمی آن اعلام نشده است. در بیانیه جدید سوپر لیگ آمده است که مدیران باشگاه های حاضر برای تغییر شکل بازی ها تصمیم گیری خواهند کرد.

سوپرلیگ تعلیق شد

با کناره گیری باشگاه های انگلیسی رقابت های سوپر لیگ فوتبال اروپا تعلیق شد اما هنوز لغو رسمی آن اعلام نشده است.

در بیانیه جدید سوپر لیگ آمده است که مدیران باشگاه های حاضر برای تغییر شکل بازی ها تصمیم گیری خواهند کرد.