رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت چین در نشست تغییرات آب و هوایی به دعوت آمریکا

شرکت چین در نشست تغییرات آب و هوایی به دعوت آمریکا شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین با حضور در نشست تغییرات آب ‌و هوایی به دعوت آمریکا برای اولین بار با جو بایدن، همتای آمریکایی‌اش دیدار می‌کند.

شرکت چین در نشست تغییرات آب و هوایی به دعوت آمریکا

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین با حضور در نشست تغییرات آب ‌و هوایی به دعوت آمریکا برای اولین بار با جو بایدن، همتای آمریکایی‌اش دیدار می‌کند.