رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز مرحله سوم تست انسانی واکسن کووایران برکت

آغاز مرحله سوم تست انسانی واکسن کووایران برکت مصطفی قانعی رییس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا: واکسن ایرانی کرونا به نام ” کوو ایران برکت ” از امروز فاز سوم تست انسانی خود را آغاز می کند. در صورتی که نتایج فاز سوم تست انسانی این واکسن در میانه راه مناسب و مورد […]

آغاز مرحله سوم تست انسانی واکسن کووایران برکت

مصطفی قانعی رییس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:

واکسن ایرانی کرونا به نام ” کوو ایران برکت ” از امروز فاز سوم تست انسانی خود را آغاز می کند.

در صورتی که نتایج فاز سوم تست انسانی این واکسن در میانه راه مناسب و مورد تایید باشد، مجوز ورود به بازار را در خرداد ماه ۱۴۰۰ دریافت می کند.