رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای فرمانده سنتکام علیه ایران درباره افغانستان

ادعای فرمانده سنتکام علیه ایران درباره افغانستان کنت مک کنزی، فرمانده تروریست‌های آمریکایی در منطقه (سنتکام): ایران می خواهد توانایی حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان را داشته باشد. من نگران توانایی ارتش افغانستان برای مقاومت پس از عقب نشینی و توقف پشتیبانی آمریکا هستم. احتمال موج عظیمی از آوارگی از افغانستان به کشورهای همسایه […]

ادعای فرمانده سنتکام علیه ایران درباره افغانستان

کنت مک کنزی، فرمانده تروریست‌های آمریکایی در منطقه (سنتکام):

ایران می خواهد توانایی حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان را داشته باشد.

من نگران توانایی ارتش افغانستان برای مقاومت پس از عقب نشینی و توقف پشتیبانی آمریکا هستم.

احتمال موج عظیمی از آوارگی از افغانستان به کشورهای همسایه وجود دارد.

ادامه ثبات در افغانستان پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی دشوار است.

پاکستان از آنچه در افغانستان پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی اتفاق می افتد ، بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.