رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: محموله بانک سلولی برای تولید واکسن اسپوتنیک.وی امروز وارد کشور شد.

دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: محموله بانک سلولی برای تولید واکسن اسپوتنیک.وی امروز وارد کشور شد. با آغاز مراحل کشت و تولید، اولین سری واکسن تا پایان بهار در دسترس قرار می گیرد. سفیر ایران در روسیه نیز امروز از عقد قرارداد ۲ شرکت ایرانی با طرف های روسی برای تولید مشترک واکسن […]

دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو: محموله بانک سلولی برای تولید واکسن اسپوتنیک.وی امروز وارد کشور شد.

با آغاز مراحل کشت و تولید، اولین سری واکسن تا پایان بهار در دسترس قرار می گیرد.

سفیر ایران در روسیه نیز امروز از عقد قرارداد ۲ شرکت ایرانی با طرف های روسی برای تولید مشترک واکسن خبر داده بود.