رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه وزارت راه به وزارت کشور پس از توقف کلیه پروازهای ایران

نامه وزارت راه به وزارت کشور پس از توقف کلیه پروازهای ایران از/به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی در این کشور

نامه وزارت راه به وزارت کشور پس از توقف کلیه پروازهای ایران از/به هند و پاکستان در پی تشدید شیوع کرونای هندی در این کشور