رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه جریمه ناقضان قرنطینه

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه رییس کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا: برای هر فرد در صورت ترک قرنطینه مبلغ ٢٠٠ هزار تومان جریمه از سوی ناجا بر روی پلاک خودرو اعمال می‌شود. برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراه اضافه می‌شود. افرادی که ماشین و تلفن به نامشان ثبت […]

نحوه جریمه ناقضان قرنطینه

رییس کمیته امنیتی انتظامی ستاد کرونا: برای هر فرد در صورت ترک قرنطینه مبلغ ٢٠٠ هزار تومان جریمه از سوی ناجا بر روی پلاک خودرو اعمال می‌شود.

برای افراد فاقد خودرو با هماهنگی وزارت ارتباطات مبلغ جریمه به فیش تلفن همراه اضافه می‌شود.

افرادی که ماشین و تلفن به نامشان ثبت نشده از طریق حساب‌های بانکی جریمه اعمال می‌شود.