رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبق نامه رییس سازمان تنظیم مقررات از امروز جریمه اپراتورهایی که اقدام به اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس نموده اند آغاز شد.

طبق نامه رییس سازمان تنظیم مقررات از امروز جریمه اپراتورهایی که اقدام به اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس نموده اند آغاز شد. بر اساس تصمیم این سازمان همراه اول و مخابرات ایران تا زمان رفع اختلال روزانه ۲۰ میلیارد و ایرانسل ۱۰ میلیارد جریمه‌ شده‌ و مبلغ جریمه به حساب خزانه واریز می شود/ […]

طبق نامه رییس سازمان تنظیم مقررات از امروز جریمه اپراتورهایی که اقدام به اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس نموده اند آغاز شد.

بر اساس تصمیم این سازمان همراه اول و مخابرات ایران تا زمان رفع اختلال روزانه ۲۰ میلیارد و ایرانسل ۱۰ میلیارد جریمه‌ شده‌ و مبلغ جریمه به حساب خزانه واریز می شود/ برنا