رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری قطعی انتخابات، ۲۸ خردادماه

برگزاری قطعی انتخابات، ۲۸ خردادماه عرف،رئیس ستاد انتخابات کشور: دولت و وزارت کشور برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارد و انتخابات طبق زمان بندی اعلام شده در ۲۸ خردادماه برگزار می شود

برگزاری قطعی انتخابات، ۲۸ خردادماه

عرف،رئیس ستاد انتخابات کشور: دولت و وزارت کشور برنامه ای برای تعویق انتخابات ندارد و انتخابات طبق زمان بندی اعلام شده در ۲۸ خردادماه برگزار می شود