رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴۶ میلیون ایرانی ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست دادند

۴۶ میلیون ایرانی ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست دادند انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه‌ای گفته تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک بی پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملاً کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمز ارزها شده‌اند./راوی

۴۶ میلیون ایرانی ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست دادند

انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه‌ای گفته تقریباً نیمی از ایرانیان ۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک بی پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملاً کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمز ارزها شده‌اند./راوی