رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش سه ماهه زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

کاهش سه ماهه زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دیوان عالی عدالت اعلام کرد متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی به ۱۳۰ روز و شعب تجدیدنظر به ۷۵ روز رسیده است.

کاهش سه ماهه زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

دیوان عالی عدالت اعلام کرد متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی به ۱۳۰ روز و شعب تجدیدنظر به ۷۵ روز رسیده است.