رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت را به مجلس برگرداند

شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت را به مجلس برگرداند طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده بود؛ به علت وجود ایرادات و ابهامات متعدد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد. به نظر می رسد اینگونه حواشی پیرامون این طرح که […]

شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت را به مجلس برگرداند

طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده بود؛ به علت وجود ایرادات و ابهامات متعدد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد. به نظر می رسد اینگونه حواشی پیرامون این طرح که معطوف به انتقادات صاحب نظران درباره برخی مواد آن بود، با اصلاحاتی دوباره آرام گیرد.