رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خروج شش واگن قطار باری ایران و پاکستان از ریل

خروج شش واگن قطار باری ایران و پاکستان از ریل رسانه‌های پاکستان: بروز حادثه برای قطار باری ایران و پاکستان در ایالت بلوچستان منجر به خروج شش واگن از ریل شد اما خوشبختانه هیچ صدمات جانی نداشته است. فرسودگی خط آهن در پاکستان سبب اصلی این حادثه‌ برای قطار باری شد. تیم‌های امداد و فنی […]

خروج شش واگن قطار باری ایران و پاکستان از ریل

رسانه‌های پاکستان:

بروز حادثه برای قطار باری ایران و پاکستان در ایالت بلوچستان منجر به خروج شش واگن از ریل شد اما خوشبختانه هیچ صدمات جانی نداشته است.

فرسودگی خط آهن در پاکستان سبب اصلی این حادثه‌ برای قطار باری شد.

تیم‌های امداد و فنی سازمان راه‌آهن در ایالت بلوچستان برای شروع کار تعمیر از شهر کویته به محل حادثه اعزام شدند. پیش بینی شده است عملیات بازسازی و از سرگیری حرکت قطار ۲۴ ساعت زمان می‌برد.