رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واكنش به مصاحبه ظريف؛ كرى اتهام خيانت را تكذيب كرد

واكنش به مصاحبه ظريف؛ كرى اتهام خيانت را تكذيب كرد جان كرى در پاسخ به برخى انتقادهاى جمهوريخواهان كه او را متهم به افشاى اسرار به ايران كردند، گفت اين داستان از اساس اشتباه است. او گفته نه اكنون و نه زمانى كه وزير خارجه بودم چنين اتفاقى نيفتاده است.

واكنش به مصاحبه ظريف؛ كرى اتهام خيانت را تكذيب كرد

جان كرى در پاسخ به برخى انتقادهاى جمهوريخواهان كه او را متهم به افشاى اسرار به ايران كردند، گفت اين داستان از اساس اشتباه است.

او گفته نه اكنون و نه زمانى كه وزير خارجه بودم چنين اتفاقى نيفتاده است.