رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشندگی کرونای آفریقای جنوبی بیشتر از انواع دیگر کروناست

کشندگی کرونای آفریقای جنوبی بیشتر از انواع دیگر کروناست مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا : بیش از ۷۰ درصد بیماران ما مبتلا به نوع جهش یافته کرونای انگلیسی هستند. میزان سرایت پذیری بیماری کرونا در نوع ویروس کرونای هندی بیشتر از کرونای انگلیسی است. میزان کشندگی ویروس جهش یافته آفریقای […]

کشندگی کرونای آفریقای جنوبی بیشتر از انواع دیگر کروناست

مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا :

بیش از ۷۰ درصد بیماران ما مبتلا به نوع جهش یافته کرونای انگلیسی هستند.

میزان سرایت پذیری بیماری کرونا در نوع ویروس کرونای هندی بیشتر از کرونای انگلیسی است.

میزان کشندگی ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی بالاتر از انواع دیگر این ویروس است، بنابراین تعداد بیماران بد حال این نوع ویروس کرونا بیشتر خواهد بود.