رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رای دیوان عدالت به نفع اختلال کنندگان کلاب هاوس

رای دیوان عدالت به نفع اختلال کنندگان کلاب هاوس دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلال کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد با توجه به این حکم، اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس ادامه دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد

رای دیوان عدالت به نفع اختلال کنندگان کلاب هاوس

دیوان عدالت اداری قوه قضاییه، با صدور دستور موقت، مصوبه هیات دولت درباره جریمه اختلال کنندگان کلاب هاوس را متوقف کرد

با توجه به این حکم، اختلال غیر قانونی در کلاب هاوس ادامه دار خواهد بود و جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد