رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشی از تونل معدن طزره فرو ریخت

بخشی از تونل معدن طزره فرو ریخت مدیرعامل البرز شرقی : حوالی بامداد امروز تونل شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی در کارگاه استخراج ١٣ پیشرو، ریزش کرد با ریزش ناگهانی سقف کارگاه دو نفر کارگر پیمانکاری شرکت البرز شرقی به نام‌های میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی […]

بخشی از تونل معدن طزره فرو ریخت

مدیرعامل البرز شرقی : حوالی بامداد امروز تونل شماره ۴۲ معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی در کارگاه استخراج ١٣ پیشرو، ریزش کرد

با ریزش ناگهانی سقف کارگاه دو نفر کارگر پیمانکاری شرکت البرز شرقی به نام‌های میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی دچار حادثه و محبوس شدند، که عملیات امداد و نجات آنها در جریان است./مهر