رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد

عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است./باشگاه خبرنگاران جوان

عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش متهم شد

اتهام محمدمهدی آخوندی مشارکت در ارتشاء شبکه‌ای به میزان ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع عنوان شده است./باشگاه خبرنگاران جوان