رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا دستیابی به توافق با ایران درباره تبادل زندانیان را رد کرد

آمریکا دستیابی به توافق با ایران درباره تبادل زندانیان را رد کرد ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: گزارش‌ها در خصوص توافق تبادل زندانی با ایران درست نیست.

آمریکا دستیابی به توافق با ایران درباره تبادل زندانیان را رد کرد

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

گزارش‌ها در خصوص توافق تبادل زندانی با ایران درست نیست.