رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متن اینستاگرامی جواد ظریف پس از بیانات امروز رهبر انقلاب:

متن اینستاگرامی جواد ظریف پس از بیانات امروز رهبر انقلاب: بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشه برای من و همکاران ختم کلام و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است پیروی از نظرات و تصمیمات رهبری ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاست خارجی است بسیار متاسفم که برخی نقطه نظرات شخصی که صرفا برای انتقال صادقانه […]

متن اینستاگرامی جواد ظریف پس از بیانات امروز رهبر انقلاب:
بیانات مشفقانه مقام معظم رهبری همچون همیشه برای من و همکاران ختم کلام و نقطه پایانی برای بحثهای کارشناسی است

پیروی از نظرات و تصمیمات رهبری ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاست خارجی است

بسیار متاسفم که برخی نقطه نظرات شخصی که صرفا برای انتقال صادقانه تجربیات بدون قصدی برای انتشار بیان شد، دزدانه منتشر و به صورت گزینشی مورد بهره برداری و دستمایه خصومت‌ورزی بدخواهان کشور و مردم و انقلاب شد و اسباب تکدر خاطر شریف مقام معظم رهبری را فراهم آورد