رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت به تعهدات برجام احتمالا در هفته های آتی انجام می گیرد

بازگشت به تعهدات برجام احتمالا در هفته های آتی انجام می گیرد یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا: ممکن است بازگشت متقابل به تعهدات برجام یا یک توافق در این زمینه را در هفته های آینده شاهد باشیم.

بازگشت به تعهدات برجام احتمالا در هفته های آتی انجام می گیرد

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا:

ممکن است بازگشت متقابل به تعهدات برجام یا یک توافق در این زمینه را در هفته های آینده شاهد باشیم.