رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: در صورت عدم توافق در وین تا ۲۰ می، آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم

گروسی: در صورت عدم توافق در وین تا ۲۰ می، آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی: نتایج مذاکرات سیاسی نیازمند صبر است اما در صورتی که قبل از تاریخ ۲۰ می توافقی انجام نشود ، مذاکرات مستقیمی را با ایرانی ها آغاز خواهم کرد تا از تکمیل عملیات بازرسی […]

گروسی: در صورت عدم توافق در وین تا ۲۰ می، آماده مذاکره مستقیم با ایران هستیم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

نتایج مذاکرات سیاسی نیازمند صبر است اما در صورتی که قبل از تاریخ ۲۰ می توافقی انجام نشود ، مذاکرات مستقیمی را با ایرانی ها آغاز خواهم کرد تا از تکمیل عملیات بازرسی اطمینان حاصل کنیم.