رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار بشار اسد با محمد جواد ظریف

دیدار بشار اسد با محمد جواد ظریف دو طرف در این دیدار در مورد روابط دوجانبه و همچنین حضور غیر قانونی آمریکا و ترکیه و نقش بی ثبات کننده آنها گفت‌وگو کردند.

دیدار بشار اسد با محمد جواد ظریف

دو طرف در این دیدار در مورد روابط دوجانبه و همچنین حضور غیر قانونی آمریکا و ترکیه و نقش بی ثبات کننده آنها گفت‌وگو کردند.