رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران می‌تواند شرکت‌های اروپایی را به‌دلیل فسخ قراردها تحت پیگرد قرار دهد

ایران می‌تواند شرکت‌های اروپایی را به‌دلیل فسخ قراردها تحت پیگرد قرار دهد یک مشاور ارشد دادگاه اتحادیه اروپا گفته آن دسته از شرکت‌های اروپایی که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا قراردادهای خود را با طرف‌های ایرانی فسخ کرده‌اند، ممکن است از سوی شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی تحت پیگرد قرار گیرند.

ایران می‌تواند شرکت‌های اروپایی را به‌دلیل فسخ قراردها تحت پیگرد قرار دهد

یک مشاور ارشد دادگاه اتحادیه اروپا گفته آن دسته از شرکت‌های اروپایی که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا قراردادهای خود را با طرف‌های ایرانی فسخ کرده‌اند، ممکن است از سوی شرکت‌ها یا بانک‌های ایرانی تحت پیگرد قرار گیرند.